АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ.

Старонка казкі АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ на смартфоне Samsung.
Былі ў аднаго чалавека два сыны. Як выраслі яны, бацька сказаў:
— Пара, сыны, за сталую работу брацца. Хто з вас чым хоча заняцца?
Маўчаць сыны — не ведаюць, якую сабе работу выбраць.
— Ну, дык пойдзем,— кажа бацька,— у свет, паходзім, паглядзім, што людзі робяць.

Даў Бог сыноў-пагодкаў чалавеку.
Яны ў пяшчоце бацькавай раслі
Не тое, каб зусім ужо няўмекі,
Але ні ў чым майстрамі не былі.

Беларуская народная казка АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ на беларускай і рускай мовах.
Беларускія народныя казкі «Стары бацька», «Ад крадзенага не пасыцееш», «Сляпы, глухі і бязногі» уключаны ў спіс твораў, рэкамендаваных для чытання летам вучнямі ІІ класа.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/АД-КРАДЗЕНАГА-НЕ-ПАСЫЦЕЕШ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

КРАДЕНЫМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку КРАДЕНЫМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ.
Страница сказки КРАДЕНЫМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ на смартфоне Samsung.
Было у одного человека два сына. Выросли они, а отец и говорит им:
— Пора, сыновья, за настоящую работу приниматься. Кто из вас чем хочет заниматься?
Молчат сыновья, не знают, какую себе работу выбрать.

Белорусская народная сказка КРАДЕНЫМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ на русском и белорусском языках.
Белорусские народные сказки «Старый отец», «Краденым сыт не будешь», «Слепой, глухой и безногий» включены в список произведений, рекомендованных для чтения летом учениками ІІ класса.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/АД-КРАДЗЕНАГА-НЕ-ПАСЫЦЕЕШ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ.
Старонка казкі ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ на смартфоне Samsung.
Капаў мужык склеп і выкапаў кавалак золата. Ачысціў яго ад пяску і думае: «Што ж мне з ім рабіць? Занесці пану, дык пан адбярэ і нічога за яго не дасць. Занесці карчмару, дык той ашукае: скажа, што гэга не золата. Пакінуць дома — могуць зладзеі ўкрасці… Не, панясу лепш самому цару. Што ён дасць, тое і вазьму».

Беларуская народная казка ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ на беларускай і рускай мовах.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/ЯК-МУЖЫК-ЦАРСКАГА-ГЕНЕРАЛА-ПРАВУЧЫЎ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

КАК МУЖИК ЦАРСКОГО ГЕНЕРАЛА ПРОУЧИЛ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку КАК МУЖИК ЦАРСКОГО ГЕНЕРАЛА ПРОУЧИЛ.
Страница сказки КАК МУЖИК ЦАРСКОГО ГЕНЕРАЛА ПРОУЧИЛ на смартфоне Samsung.
Копал мужик погреб и нашел кусок золота. Очистил его от песка и думает: «Что ж мне с ним делать? Ежели отнести пану, то пан отберет и ничего за него не даст. Отнести шинкарю — тот обманет: скажет, что это, мол, не золото. Дома хранить — могут воры украсть… Нет, отнесу-ка лучше его самому царю. Что он даст, то и возьму».

Белорусская народная сказка КАК МУЖИК ЦАРСКОГО ГЕНЕРАЛА ПРОУЧИЛ на русском и белорусском языках.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/ЯК-МУЖЫК-ЦАРСКАГА-ГЕНЕРАЛА-ПРАВУЧЫЎ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ.

Старонка казкі ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ на смартфоне Samsung.Было ў бацькі дванаццаць сыноў, усе рослыя ды ўдалыя хлопцы.
Жылі яны на вялікай палянцы, між цёмнага лесу. Вялі там сваю гаспадарку, палявалі на дзікіх звяроў і птушак.

Беларуская народная казка ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ на беларускай і рускай мовах.
Сярод ілюстрацый тры карціны Івана Іванавіча Шышкіна.

Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/ПАЛЕШУКІ-I-ПАЛЕВІКІ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ПОЛЕЩУКИ И ПОЛЕВИКИ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку ПОЛЕЩУКИ И ПОЛЕВИКИ.
Страница сказки ПОЛЕЩУКИ И ПОЛЕВИКИ на смартфоне Samsung.
Было у отца двенадцать сыновей, все хлопцы рослые да удалые.
Жили они на большой поляне, среди дремучего леса. Занимались хозяйством, охотились на диких зверей и птиц.

Белорусская народная сказка ПОЛЕЩУКИ И ПОЛЕВИКИ на русском и белорусском языках.
Среди иллюстраций три картины Ивана Ивановича Шишкина.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/ПАЛЕШУКІ-I-ПАЛЕВІКІ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Читайте книгу Ильи Ильфа и Евгения Петрова ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ на планшете или смартфоне.
Страница книги Ильфа и Петрова ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ на смартфоне Samsung.
В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.
– Дядя! – весело кричал он. – Дай десять копеек!
Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул:
– Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Книга снабжена активным содержанием — переход к любой главе в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/12-стульев-Цв.pdf  http://ge.tt/4zBkkNr?c

СТАРЫ БАЦЬКА

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку СТАРЫ БАЦЬКА.
Старонка казкі СТАРЫ БАЦЬКА на смартфоне Samsung
Даўней было так: як састарэе бацька, то сын завязе яго ў глухую пушчу ды і пакіне там…
Вось аднаго разу павёз сын бацьку ў пушчу. Шкада яму бацькі — моцна любіў ён яго, але што зробіш? Не павязеш — людзі смяяцца будуць: старых, скажуць, звычаяў не трымаецца. Яшчэ з сяла выганяць…

У кнізе сабраны некалькі варыянтаў беларускай народнай казкі СТАРЫ БАЦЬКА.
СТАРЫ БАЦЬКА ў апрацоўцы Адама Станкевіча, казка Ўладзіміра Караткевіча НЯМОГЛЫ БАЦЬКА,  казка ЛОПАЎШЧЫНА у апрацоўцы Ўладзіміра ЯГОЎДЗІКА і пераклад на рускую мову — казка СТАРЫЙ ОТЕЦ.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы:

http://1.brest.by/book/СТАРЫ-БАЦЬКА-на-смартфон.pdf

http://1.brest.by/book/СТАРЫ-БАЦЬКА-на-планшэт.pdf

http://ge.tt/4zBkkNr?c

СТАРЫЙ ОТЕЦ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку СТАРЫЙ ОТЕЦ.

Страница сказки СТАРЫЙ ОТЕЦ на смартфоне Samsung.

В старину бывало так: как состарится отец, сын завезет его в глухую пущу и и оставит там…
Вот однажды повез сын отца в пущу. Жаль ему отца — сильно любил он его, но что сделаешь? Не повезешь — люди смеяться будут: старых, скажут, обычаев не держится. Еще из села прогонят…

 

В книге собраны несколько вариантов белорусской народной сказки СТАРЫ БАЦЬКА.

СТАРЫ БАЦЬКА в обработке Адама Станкевича, сказка Владимира Короткевича НЯМОГЛЫ БАЦЬКА,  сказка ЛОПАЎШЧЫНА в обработке Владимира Яговдика и перевод на русский язык, сказка СТАРЫЙ ОТЕЦ.

Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в один клик.

Загрузить книгу по ссылке:

http://1.brest.by/book/СТАРЫ-БАЦЬКА-на-смартфон.pdf

http://1.brest.by/book/СТАРЫ-БАЦЬКА-на-планшэт.pdf

http://ge.tt/4zBkkNr?c

Книги, которые удобно читать с мобильных устройств

СТАРЫ БАЦЬКА iphone-b-50

Ниже, на этой странице, приведены ссылки на загрузку электронных книг в формате pdf.

Пометка «Цв» или «Кл» означает, что книга предназначена для чтения с цветного устройства — планшета, цветной читалки или смартфона.

Пометка «Чб» означает, что книга предназначена для чтения с устройства с черно-белым экраном.

Все книги снабжены активным содержанием. Если устройство, поддерживает гиперссылки — вы сможете легко переходить между разделами книги, если нет — содержание поможет быстро найти нужную часть книги вручную.

Белорусские народные сказки представлены на двух языках — белорусском и русском.

Белорусские народные сказки

 1. СТАРЫ БАЦЬКА Кл (Старый отец Цв)
 2. СТАРЫ БАЦЬКА Чб (Старый отец Чб)
 3. ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ Кл (Полещуки и Полевики Цв)
 4. ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ Чб (Полещуки и Полевики Чб)
 5. ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ Кл (Как мужик царского генерала проучил Цв)
 6. ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ Чб (Как мужик царского генерала проучил Чб)
 7. АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ
 8. ПАНУ НАВУКА

Продолжение следует.

Художественные

 1. Илья Ильф, Евгений Петров. ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ Цв
 2. Илья Ильф, Евгений Петров. ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ Чб

Программирование

 1. Выразительный javascript Цв
 2. Выразительный javascript Чб

О природе таланта

 1. Акимов И.А., Клименко В.В. О МАЛЬЧИКЕ, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ, ИЛИ ПУТЬ К СВОБОДЕ Цв
 2. Акимов И.А., Клименко В.В. О МАЛЬЧИКЕ, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ, ИЛИ ПУТЬ К СВОБОДЕ Чб