ПАНУ НАВУКА

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку ПАНУ НАВУКА.
Старонка казкі ПАНУ НАВУКА на смартфоне Samsung.
Было гэта яшчэ за панамі. А ліхія ж былі паны! Не людзі, а звяр’ё. Трапіш да такога пана, то хоць кладзіся ды памірай: нічым яму не дагодзіш. Кажуць жа: зачыні чорту дзверы, дык ён у акно ўлезе….

Беларуская народная казка ПАНУ НАВУКА на беларускай і рускай мовах.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/ПАНУ-НАВУКА-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ПАНУ НАУКА

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку ПАНУ НАУКА.
Страница сказки ПАНУ НАУКА на смартфоне Samsung.
Было это ещё во время панщины. И злые же были паны! Не люди, а зверьё. Попадёшь к такому вот пану, и хоть ложись да помирай: ничем ему не угодишь. И правду говорят: «Черта нянчить — не унянчить».

Белорусская народная сказка ПАНУ НАУКА на русском и белорусском языках.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/ПАНУ-НАВУКА-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ.

Старонка казкі АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ на смартфоне Samsung.
Былі ў аднаго чалавека два сыны. Як выраслі яны, бацька сказаў:
— Пара, сыны, за сталую работу брацца. Хто з вас чым хоча заняцца?
Маўчаць сыны — не ведаюць, якую сабе работу выбраць.
— Ну, дык пойдзем,— кажа бацька,— у свет, паходзім, паглядзім, што людзі робяць.

Даў Бог сыноў-пагодкаў чалавеку.
Яны ў пяшчоце бацькавай раслі
Не тое, каб зусім ужо няўмекі,
Але ні ў чым майстрамі не былі.

Беларуская народная казка АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЦЕЕШ на беларускай і рускай мовах.
Беларускія народныя казкі «Стары бацька», «Ад крадзенага не пасыцееш», «Сляпы, глухі і бязногі» уключаны ў спіс твораў, рэкамендаваных для чытання летам вучнямі ІІ класа.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/АД-КРАДЗЕНАГА-НЕ-ПАСЫЦЕЕШ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

КРАДЕНЫМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку КРАДЕНЫМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ.
Страница сказки КРАДЕНЫМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ на смартфоне Samsung.
Было у одного человека два сына. Выросли они, а отец и говорит им:
— Пора, сыновья, за настоящую работу приниматься. Кто из вас чем хочет заниматься?
Молчат сыновья, не знают, какую себе работу выбрать.

Белорусская народная сказка КРАДЕНЫМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ на русском и белорусском языках.
Белорусские народные сказки «Старый отец», «Краденым сыт не будешь», «Слепой, глухой и безногий» включены в список произведений, рекомендованных для чтения летом учениками ІІ класса.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/АД-КРАДЗЕНАГА-НЕ-ПАСЫЦЕЕШ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ.
Старонка казкі ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ на смартфоне Samsung.
Капаў мужык склеп і выкапаў кавалак золата. Ачысціў яго ад пяску і думае: «Што ж мне з ім рабіць? Занесці пану, дык пан адбярэ і нічога за яго не дасць. Занесці карчмару, дык той ашукае: скажа, што гэга не золата. Пакінуць дома — могуць зладзеі ўкрасці… Не, панясу лепш самому цару. Што ён дасць, тое і вазьму».

Беларуская народная казка ЯК МУЖЫК ЦАРСКАГА ГЕНЕРАЛА ПРАВУЧЫЎ на беларускай і рускай мовах.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/ЯК-МУЖЫК-ЦАРСКАГА-ГЕНЕРАЛА-ПРАВУЧЫЎ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

КАК МУЖИК ЦАРСКОГО ГЕНЕРАЛА ПРОУЧИЛ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку КАК МУЖИК ЦАРСКОГО ГЕНЕРАЛА ПРОУЧИЛ.
Страница сказки КАК МУЖИК ЦАРСКОГО ГЕНЕРАЛА ПРОУЧИЛ на смартфоне Samsung.
Копал мужик погреб и нашел кусок золота. Очистил его от песка и думает: «Что ж мне с ним делать? Ежели отнести пану, то пан отберет и ничего за него не даст. Отнести шинкарю — тот обманет: скажет, что это, мол, не золото. Дома хранить — могут воры украсть… Нет, отнесу-ка лучше его самому царю. Что он даст, то и возьму».

Белорусская народная сказка КАК МУЖИК ЦАРСКОГО ГЕНЕРАЛА ПРОУЧИЛ на русском и белорусском языках.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/ЯК-МУЖЫК-ЦАРСКАГА-ГЕНЕРАЛА-ПРАВУЧЫЎ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ.

Старонка казкі ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ на смартфоне Samsung.Было ў бацькі дванаццаць сыноў, усе рослыя ды ўдалыя хлопцы.
Жылі яны на вялікай палянцы, між цёмнага лесу. Вялі там сваю гаспадарку, палявалі на дзікіх звяроў і птушак.

Беларуская народная казка ПАЛЕШУКІ I ПАЛЕВІКІ на беларускай і рускай мовах.
Сярод ілюстрацый тры карціны Івана Іванавіча Шышкіна.

Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/ПАЛЕШУКІ-I-ПАЛЕВІКІ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ПОЛЕЩУКИ И ПОЛЕВИКИ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку ПОЛЕЩУКИ И ПОЛЕВИКИ.
Страница сказки ПОЛЕЩУКИ И ПОЛЕВИКИ на смартфоне Samsung.
Было у отца двенадцать сыновей, все хлопцы рослые да удалые.
Жили они на большой поляне, среди дремучего леса. Занимались хозяйством, охотились на диких зверей и птиц.

Белорусская народная сказка ПОЛЕЩУКИ И ПОЛЕВИКИ на русском и белорусском языках.
Среди иллюстраций три картины Ивана Ивановича Шишкина.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/ПАЛЕШУКІ-I-ПАЛЕВІКІ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Читайте книгу Ильи Ильфа и Евгения Петрова ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ на планшете или смартфоне.
Страница книги Ильфа и Петрова ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ на смартфоне Samsung.
В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.
– Дядя! – весело кричал он. – Дай десять копеек!
Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул:
– Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Книга снабжена активным содержанием — переход к любой главе в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/12-стульев-Цв.pdf  http://ge.tt/4zBkkNr?c

СТАРЫ БАЦЬКА

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку СТАРЫ БАЦЬКА.
Старонка казкі СТАРЫ БАЦЬКА на смартфоне Samsung
Даўней было так: як састарэе бацька, то сын завязе яго ў глухую пушчу ды і пакіне там…
Вось аднаго разу павёз сын бацьку ў пушчу. Шкада яму бацькі — моцна любіў ён яго, але што зробіш? Не павязеш — людзі смяяцца будуць: старых, скажуць, звычаяў не трымаецца. Яшчэ з сяла выганяць…

У кнізе сабраны некалькі варыянтаў беларускай народнай казкі СТАРЫ БАЦЬКА.
СТАРЫ БАЦЬКА ў апрацоўцы Адама Станкевіча, казка Ўладзіміра Караткевіча НЯМОГЛЫ БАЦЬКА,  казка ЛОПАЎШЧЫНА у апрацоўцы Ўладзіміра ЯГОЎДЗІКА і пераклад на рускую мову — казка СТАРЫЙ ОТЕЦ.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы:

http://1.brest.by/book/СТАРЫ-БАЦЬКА-на-смартфон.pdf

http://1.brest.by/book/СТАРЫ-БАЦЬКА-на-планшэт.pdf

http://ge.tt/4zBkkNr?c