ЯК СЦЁПКА З ПАНАМ ГАВАРЫЎ

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку ЯК СЦЁПКА З ПАНАМ ГАВАРЫЎ.

Старонка казкі ЯК СЦЁПКА 3 ПАНАМ ГАВАРЫЎ на смартфоне Samsung.Беларуская народная казка ЯК СЦЁПКА 3 ПАНАМ ГАВАРЫЎ на беларускай, украінскай  і рускай мовах.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/ЯК-СЦЁПКА-3-ПАНАМ-ГАВАРЫЎ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

Continue reading

КАК СТЁПКА С ПАНОМ ГОВОРИЛ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку КАК СТЁПКА С ПАНОМ ГОВОРИЛ.

Страница сказки КАК СТЁПКА С ПАНОМ ГОВОРИЛ на смартфоне Samsung.

Белорусская народная сказка КАК СТЁПКА С ПАНОМ ГОВОРИЛ на русском, белорусском и украинском языках.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/ЯК-СЦЁПКА-3-ПАНАМ-ГАВАРЫЎ-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

Continue reading

ШАПТУХА

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку ШАПТУХА.
Старонка казкі ШАПТУХА на смартфоне Samsung.
Жыла ў адным сяльцы старэнькая бабка. Сяльцо было маленькае, хат з дзесяць. I на самым канцы яго стаяла бабчына хатка.

Беларуская народная казка ШАПТУХА на беларускай і рускай мовах.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/ШАПТУХА-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

ШЕПТУХА

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку ШЕПТУХА.

Страница сказки ШЕПТУХА на смартфоне Samsung.
Жила в одном сельце старенькая бабка. А сельцо-то было небольшое, дворов с десять. И на самом его краю стояла бабкина хатка.

Белорусская народная сказка ШЕПТУХА на русском и белорусском языках.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/ШАПТУХА-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

РАЗУМНАЯ ДАЧКА

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку РАЗУМНАЯ ДАЧКА.
Старонка казкі РАЗУМНАЯ ДАЧКА на смартфоне Samsung.
Жыў адзін бедны чалавек з жонкаю. Нарадзілася ў іх дачка. Прыйшлося спраўляць радзіны. А ў чалавека таго ні хлеба, ні да хлеба. Чым гасцей частаваць?

Беларуская народная казка РАЗУМНАЯ ДАЧКА на беларускай і рускай мовах.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/РАЗУМНАЯ-ДАЧКА-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

РАЗУМНАЯ ДОЧЬ

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку РАЗУМНАЯ ДОЧЬ.
Страница сказки РАЗУМНАЯ ДОЧЬ на смартфоне Samsung.

Жил один бедняк с женой. Родилась у них дочь. Надо справлять родины, а у него ни хлеба, ни к хлебу. Чем гостей угощать?

Белорусская народная сказка РАЗУМНАЯ ДОЧЬ на русском и белорусском языках.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/РАЗУМНАЯ-ДАЧКА-Кл.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

МУЖЫК I ЖОНКА

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку МУЖЫК I ЖОНКА.
Старонка казкі МУЖЫК I ЖОНКА на смартфоне Samsung.
Адзін мужык часта сварыўся з жонкаю.
— Гультайка ты! — крычыць на яе.— Я і ару, і кашу, а ты нават абед лянуешся прынесці мне ў поле!
— Ды ў мяне дома работы больш, чым у цябе ў полі,— адказвае жонка.— Калі мне насіць табе абед?

Беларуская народная казка МУЖЫК I ЖОНКА на беларускай, рускай, украінскай і ангельскай мовах.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/МУЖЫК-I-ЖОНКА-Кл-by-ru-ua-en.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

МУЖ И ЖЕНА

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку МУЖ И ЖЕНА.
Страница сказки МУЖ И ЖЕНА на смартфоне Samsung.
Один муж все с женой ссорился.
— Лентяйка ты! — кричит он на нее. — Я и пашу и кошу, а ты даже обед ленишься мне в поле принести!
— Да у меня работы дома побольше, чем у тебя в поле, — говорит жена. — Когда ж мне носить тебе еще обед?

Белорусская народная сказка МУЖ И ЖЕНА на русском, белорусском, украинском и английском языках.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/МУЖЫК-I-ЖОНКА-Кл-by-ru-ua-en.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

СТРАШНЫ ЗАЛОМ

Чытайце на смартфоне беларускую народную казку СТРАШНЫ ЗАЛОМ.
Старонка казкі СТРАШНЫ ЗАЛОМ на смартфоне Samsung.
Даўней бадай што ў кожным сяле быў свой вядзьмар. А што ні вядзьмар — то найпершы чмут. Вядзьмар і шэпча, і заломы вырывае, і ўсялякім чарадзействам займаецца. Людзі баяліся іх, дагаджалі, як ліхой скуле.

Беларуская народная казка СТРАШНЫ ЗАЛОМ на беларускай і рускай мовах.
Кніга забяспечана актыўным утрыманнем — пераход да любой казкі ў адзін дотык.
Загрузіць кнігу па спасылцы http://1.brest.by/book/СТРАШНЫ-ЗАЛОМ-Кл-by-ru.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c

СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА

Читайте на смартфоне белорусскую народную сказку СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА.
Страница сказки СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА на смартфоне Samsung.
Прежде, почитай, в каждом селе был свой знахарь. А что ни знахарь — то первейший плут. Знахарь, он и шепчет, и закрутки вырывает, и всяким колдовством занимается. Люди боялись их, угождали им, как злой болячке….

Белорусская народная сказка СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА на русском и белорусском языках.
Книга снабжена активным содержанием — переход к любой сказке в одно касание.
Загрузить книгу по ссылке http://1.brest.by/book/СТРАШНЫ-ЗАЛОМ-Кл-by-ru.pdf http://ge.tt/4zBkkNr?c